Velkommen til oss!

Spiren barnehage a/s, er en privat barnehage i Bergen. Spiren barnehage har to avdelinger i hjemlige omgivelser for barn 0-6 år, med utvidet kristen formålsparagraf.

I Spiren ønsker vi at barna skal få oppleve seg selv som en betydningsfull del av et trygt fellesskap. Vi legger vekt på primærgrupper og aktiviteter som skal styrke denne tilhørigheten. På denne måten bevarer vi en nær og god atmosfære i barnehagen.

Spiren barnehage avvikles

Styret i Spiren barnehage har vedtatt å avvikle driften av barnehagen. På bakgrunn av denne avgjørelsen, legges barnehagen ned etter sommeren 2022. Siste åpningsdag blir fredag 08. juli 2022.

(Barnehagen er feriestengt uke 28. 29. og 30)

Årsplan 2021 / 22

Klikk her for å bli tatt til årsplanen vår for 2022.