Velkommen til oss!

Spiren barnehage a/s, er en privat barnehage i Bergen. Spiren barnehage har to avdelinger i hjemlige omgivelser for barn 0-6 år, med utvidet kristen formålsparagraf.

I Spiren ønsker vi at barna skal få oppleve seg selv som en betydningsfull del av et trygt fellesskap. Vi legger vekt på primærgrupper og aktiviteter som skal styrke denne tilhørigheten. På denne måten bevarer vi en nær og god atmosfære i barnehagen.

Viktig for barns læring er også uorganisert lek, de store og små impulsive øyeblikkene som gir erfaring og utvikling. Til sammen er alt dette med på å skape barnas hverdag, som igjen blir en viktig del av deres barndom.

Klikk her for å gå til resultatet av brukerundersøkelsen for 2019.

Årsplan for 2021-2022 er ute! Klikk her for å bli tatt til årsplanen vår.