Velkommen til oss!

Spiren barnehage a/s, er en privat barnehage i Bergen. Spiren barnehage har to avdelinger i hjemlige omgivelser for barn 0-6 år, med utvidet kristen formålsparagraf.

I Spiren ønsker vi at barna skal få oppleve seg selv som en betydningsfull del av et trygt fellesskap. Vi legger vekt på primærgrupper og aktiviteter som skal styrke denne tilhørigheten. På denne måten bevarer vi en nær og god atmosfære i barnehagen.

Viktig for barns læring er også uorganisert lek, de store og små impulsive øyeblikkene som gir erfaring og utvikling. Til sammen er alt dette med på å skape barnas hverdag, som igjen blir en viktig del av deres barndom.

Årsplan for 2018-2019 er ute! Klikk på bildet for å bli tatt til årsplanen vår.

 

klikk for å gå til årsplan