Steg for steg

Steg for steg er et opplegg som Nasjonalforeningen for folkehelsen står bak. Det har til hensikt å fremme barns sosiale kompetanse. Personalgruppen har vært på kurs og er blitt inspirert. Vi startet opp med ”Steg for steg-samlinger” våren-04. Disse samlingene er samtalegrupper med barna, der ungene utveksler egne tanker og mellommenneskelige følelser og opplevelser. Vi  bruker også bilder, rollespill, dukkespill og sanger. Barna skal lære seg å kjenne igjen / lese andres følelser (kroppsspråk, ansiktsuttrykk). Steg for steg er et systematisk redskap som kan hjelpe oss i retnig av de målene vi ønsker å nå innen sosisal kompetanse. 

 • Å forstå at følelser endrer seg og hvorfor det skjer.
 • Å forstå at mennesker kan ha forskjellige følelser for samme situasjon. 
 • Å skille bevisste handlinger fra uhell. 
 • Å uttrykke omsorg, omtanke og medfølelse for andre. 
 • I vurderingsarbeidet som drives systematisk i barnehagen vår, har vi også valgt å belyse et område innenfor sosial kompetanse.  

Vi lærer om følelsene 

 • Å være glad 
 • Å være sint 
 • Å være redd 
 • Å være lei seg 

Vi trener på

 • empati 
 • sinnekontroll 
 • problemløsing 

Vi tror at «steg for steg» prinsippene vil gi barna våre et godt utgangspunkt for:

 • Å håndtere både sine egne og andres følelser 
 • Lære seg tenke konstruktivt i forhold utfordringer og problemer de møter