Våre avdelinger

Spiren barnehage har 2 avdelinger: Timotei og Forglemmegei.

Timotei

Timotei har en blandet aldersgruppe med 1 barnehagelærer og 2 pedagogiske medarbeidere.

Forglemmegei

9 barn under 3 år. Vi har 1 barnehagelærer og 2 pedagogiske medarbeidere.