Utvidet kristen formålsparagraf

I barnehagen vår har vi utvidet kristen formålsparagraf. Dette innebærer at vi ønsker å la de kristne grunnverdiene være det vi formidler videre til ”våre” barn. I Bibelen finner vi den gylne regel: ”Det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dem!” Slik kan Bibelen brukes praktisk i sosialiseringen og oppdragelsen av barna.

Her i barnehagen ønsker vi å gi ”våre blomster” den beste grobunn, slik at den enkeltes gaver kan spire frem. De fleste av oss som er voksen i dag har opplevd den kristne barnelærdommen som en trygghetsfaktor i livet. Vissheten om at Gud står bak alt som er skapt og fortsatt beskytter skaperverket sitt er godt å ha. At han elsker menneskene så høyt at han sendte sin sønn Jesus til verden for å frelse oss, gir samtidig en sterk opplevelse av at vi er verdifulle og viktige. Det er dette vi ønsker å formidle til ”våre”/deres barn. Dvs. det de fleste forbinder med god tradisjonell søndagskole lære. 

Eksempel på kristen samlingsstund. Tema: Moses 

Sanger: ”Gud er god” og ”Hvordan kom Moses over Rødehavet” 

Bibelfortelling: Hvordan Gud åpnet havet foran Moses da han og israelsfolket skulle krysse Rødehavet. 

Virkemidler: Flanellograf, duplofigurer, barna dramatiserer, etc. 

Sang: ”Herren er Gud” 

Vi leser månedens bibelvers: ”Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt.”

Bønn: Takk Gud, at du var med Moses og passet på ham. Takk for at du også vil passe på meg der jeg er, hjemme, i barnehagen og overalt. Amen. 

Vi synger for maten, i tillegg til kristne barnesanger i de ”vanlige” samlingsstundene våre.