Sosial kompetanse

Spiren barnehage ønsker at hvert enkelt barn i trygge og glade omgivelser skal få utvikle godt samspill med andre barn

Vi legger til rette for lek og aktivitet

  • Ved å gi barna fysisk rom som er spesielt beregnet og tilpasset ulike former, for eksempel inne har vi dukkekrok, bord for tegning, sofa med plass for lesing, osv.
  • Gjennom voksne som oppmuntrer til utfoldelse, som er fysisk tilstede og som kan fungere som hjelpere og veiledere i konfliktsituasjoner. Dessuten skal de voksne positivt bekrefte godt samspill mellom barna.

Barna skal bli elsket og respektert uansett atferd. Likevel er det viktig at de selv lærer forskjell på rett og galt. Ikke bare å bli det fortalt, men selv å utvikle evnen til å se hva som på sikt er til sitt eget og fellesskapets beste. Samtaler, rollespill og felles problemløsning tror vi er nyttig. I dette arbeidet har vi fokus på positiv grensesetting, og at voksne står på en felles plattform, med samme regler som gjeldene.

Spiren barnehage har samlingsstund hver dag, med temasamlinger, musikk og dramasamlinger. For å fremme sosial kompetanse, bruker vi også «Steg for steg» som et verktøy